TennisITF. Zhenshchiny - Odinochnyy razryadAntalya. ClayKvalifikatsiya (3-y set - super TB)

L

Sebast`yana Skilipoti - Ioana Zvonaru