TennisITF. Zhenshchiny - Odinochnyy razryadAntalya. ClayKvalifikatsiya (3-y set - super TB)

L

Mishel Adamchevska - Karson Branstin