TennisITF. Zhenshchiny - Odinochnyy razryadAltenkirkhen. CarpetQualification

L

Syuzan Bandechchi - Iva Primoracz